Werkwijze

Taken van de beschermingsbewindvoerder:

 • Opstellen van een budgetplan aan de hand van inkomsten en uitgaven. Indien er meer uitgaven dan inkomsten zijn, wordt onderzocht wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt.
 • Nemen van beslissingen t.a.v. het vermogen en dit ook kunnen motiveren
 • Uitvoeren van betalingen (vaste lasten, leefgeld etc.) volgens het opgestelde budgetplan
 • In beperkte mate aanwezig zijn bij de zitting van de kantonrechter
 • Verzorgen van belastingaangifte box 1
 • Aanvragen belastingtoeslagen (zorgtoeslag en huurtoeslag)
 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de Sociale Dienst van de gemeente voor het vergoeden van de bewindvoering
 • Declareren bij de (zorg)verzekering
 • Controleren en betalen van bijdrage AWBZ
 • Beheren van verzekeringen (afsluiten en opzeggen)
 • Contact onderhouden met diverse instellingen en instanties
 • Afbetalingsregelingen treffen bij niet problematische schulden
 • Behandeling en doorzending van post
 • Telefonisch spreekuurcontact
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter
 • Aanvragen van eventuele kwijtscheldingen inzake de lokale belasting

 

Hier vindt u een kort filmpje met een nadere toelichting over de inhoud van beschermingsbewind afkomstig van de rechterlijke macht.

 

Voorbeelden van taken die NIET standaard door de beschermingsbewindvoerder worden uitgevoerd:

 • Problematische schuldsanering
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Aanvragen van uitkering (uitzondering hierop is de aanvraag bijzondere bijstand ten behoeve van de kosten van het bewind)
 • Aanvragen van identiteitskaart/paspoort en/of DigiD
 • Inschrijven in de basisadministratie van de gemeente
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Afhandeling nalatenschappen
 • Woningontruiming
 • Begeleiding naar meerdere zittingen kantonrechter
 • Aanmelden bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
 • Begeleiding naar een WSNP zitting of naar het UWV
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Aanleveren van medische gegevens aan instanties
 • Zorgen voor huisvesting en verkoop van onroerend goed