Veelgestelde vragen

Wie kan gebruik maken van beschermingsbewind?

 • Beschermingsbewind is bedoeld voor volwassenen die tijdelijk of permanent niet (meer) in staat zijn hun financiële belangen op orde te houden. Hierbij kunt u denken aan mensen met een geestelijke beperking of dementie, psychiatrische patiënten of mensen met een lichamelijke beperking of ander bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Hoe vraag ik bewindvoering aan?

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor bewindvoering:

 • Op de website staat onder het kopje ‘aanmelden’ een formulier. Dit kunt u invullen, wij ontvangen uw aanvraag zodra u op ‘verzenden’ klikt nadat alle velden correct zijn ingevuld.
 • U kunt een email sturen naar contact@esbebewindvoering.nl met daarin uw naam, adres, geboortedatum en een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Vermeld in de email waarom u een aanvraag wilt indienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Na ontvangst van uw gegevens nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 

Zijn er kosten verbonden aan het beschermingsbewind?

 • De kosten die verbonden zijn aan het beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • In principe betaalt u zelf de kosten. Mocht u een inkomen op bijstandsniveau hebben, dan bestaat de mogelijkheid dat Esbé Bewindvoering bijzondere bijstand voor u aanvraagt bij uw gemeente. Dit kan vanaf het moment dat wij in bezit zijn gekomen van de beschikking van de kantonrechter. Afhankelijk van het lokale beleid, zal er door de gemeente een beslissing worden genomen over het toekennen van de tegemoetkoming.

 

Wat gebeurt er na het intakegesprek?

 • Indien de bewindvoering daadwerkelijk door Esbé Bewindvoering zal worden uitgevoerd  zal uw aanvraag, pas als alle benodigde gegevens door ons ontvangen zijn, zo spoedig mogelijk naar de rechtbank worden gestuurd. De kantonrechter controleert het dossier en vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij Esbé Bewindvoering of bij u. Als het dossier volledig is, dan wordt u uitgenodigd voor een bezoek aan de rechtbank, waar het bewind wordt uitgesproken. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

 

Hoe verloopt het contact met de bewindvoerder?

 • U kunt tijdens de spreekuren (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur) telefonisch contact met uw bewindvoerder opnemen. Het telefoonnummer waarop uw bewindvoerder te bereiken is, ontvangt u zodra bekend is wie uw bewindvoerder wordt.
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw bewindvoerder een email te sturen naar contact@esbebewindvoering.nl . Vermeld in de email voor welke bewindvoerder uw bericht bestemd is. Dit bevordert een snelle afhandeling.

 

Wanneer ontvang ik voor het eerst leefgeld of extra geld?

 • Esbé Bewindvoering kan uw leefgeld overmaken als er voor het eerst inkomen op uw beheerrekening binnenkomt. U kunt zelf aangeven op welke dag van de week u het leefgeld het liefst ontvangt.

 

Wat moet ik doen met de post die ik toch nog thuis ontvang?

 • Een postblokkade instellen is wettelijk niet mogelijk, dus het kan voorkomen dat u nog post op uw huisadres ontvangt.
 • De bewindvoerder schrijft alle instanties aan om hun correspondentie voortaan naar het postbusnummer van Esbé Bewindvoering te sturen.
 • Om te voorkomen dat u kosten moet maken om de post naar uw bewindvoerder te sturen, ontvangt u van Esbé Bewindvoering retourenveloppen om de noodzakelijke post naar ons toe te zenden. Wellicht kunt u uw post inscannen, zodat u deze naar ons per email kan verzenden. Uw bewindvoerder zal de betreffende instantie dan nogmaals aanschrijven en verzoeken om het correspondentieadres aan te passen.

 

Heb ik ook zelf inzicht in mijn financiën tijdens de onderbewindstelling?

 • Nadat het bewind is uitgesproken en we hebben overzicht in uw financiële situatie, ontvangt u een inlogcode van OnView. Hiermee kunt u op elk gewenst moment online alle transacties van uw beheerrekening volgen. Indien u niet beschikt over internet, dan kunt u in overleg met de bewindvoerder maandelijks een overzicht krijgen van alle inkomsten en uitgaven.

 

Wat kan ik doen als ik (onverwacht) extra uitgaven heb?

 • Als uw budget het toelaat en u geen schulden heeft, dan kunt u extra leefgeld aanvragen via de website van Esbé Bewindvoering. Mocht dit niet lukken dan is er altijd de mogelijkheid om een email naar de bewindvoerder te sturen met daarin een korte uitleg waarvoor u het extra geld nodig hebt. De bewindvoerder bekijkt dan of het mogelijk is om extra geld aan u over te maken.
 • Esbé Bewindvoering kan alleen schriftelijke verzoeken om extra geld in overweging nemen.
 • Houd er rekening mee dat het niet altijd mogelijk is om extra geld te ontvangen. Dit hangt af van de financiële ruimte die u die maand heeft.
 • In verband met de administratieve verwerking en de uitbetalingstermijn kan het enige dagen duren voordat het geld aan u is overgemaakt. Uw aanvraag dient daarom minimaal 1 week van te voren te worden ingediend.

 

Kan ik maandelijks een bedrag sparen?

 • Afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven kan de bewindvoerder voor u een spaarrekening openen. Dit zal gedaan worden indien blijkt dat u maandelijks een bedrag overhoudt om te sparen, nadat alle vaste lasten betaald zijn.

 

Wat verwacht de bewindvoerder van mij?

 • U komt de afspraken die u met uw bewindvoerder gemaakt heeft na.
 • U houdt geen informatie achter en bent eerlijk over uw financiële situatie.
 • U mag gedurende de onderbewindstelling geen nieuwe schulden maken.
 • U dient de noodzakelijke post, die onverhoopt nog op uw huisadres aankomt, zo snel mogelijk naar de bewindvoerder door te sturen.
 • U mag geen grote aankopen doen of contracten afsluiten zonder overleg en met toestemming van de bewindvoerder.
 • De wijzigingen in uw leefsituatie dient u zo spoedig mogelijk aan de bewindvoerder door te geven.

 

Hoe lang duurt de onderbewindstelling?

 • De kantonrechter bepaalt of u voor bepaalde of onbepaalde tijd onderbewind gesteld wordt. Meestal zal de onderbewindstelling voor onbepaalde tijd worden uitgesproken. Als blijkt dat u na verloop van tijd weer zelfstandig in staat bent om uw financiën te beheren, dan kunt u bij de kantonrechter een verzoek indienen om de onderbewindstelling ongedaan te maken. De kantonrechter bepaalt of hij uw verzoek zal toestaan of afwijzen.

 

Kan Esbé Bewindvoering ook belastingaangifte voor mij doen?

 • Esbé Bewindvoering verzorgt jaarlijks voor u de belastingaangifte in box 1.

 

Wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

 • De kantonrechter heeft het toezicht over de bewindvoerder. Binnen 3 maanden na de benoeming als bewindvoerder, moet deze een beschrijving bij de kantonrechter indienen van de goederen die onder bewind zijn gesteld. Dit heet een boedelbeschrijving.
 • Als de boedelbeschrijving gereed is en u heeft deze getekend voor akkoord, dan wordt hij opgestuurd naar de kantonrechter. Die beslist wanneer de bewindvoerder verantwoording moet afleggen.
 • In de regel legt de kantonrechter een jaarlijkse verantwoording op. Dat betekent dat de bewindvoerder eens per jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven moet overleggen aan de kantonrechter, met daarbij de actuele stand van de bankrekeningen en eventuele schulden. Dit is de ‘rekening en verantwoording’. Uiteraard kan de rekening en verantwoording alleen aan de kantonrechter worden aangeboden als u voor akkoord heeft getekend.