Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Hierdoor kunnen er aan de informatie op de website geen rechten worden ontleend. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site wordt door ons op geen enkele wijze aanvaard. Daarnaast aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor sites waarnaar wij verwijzen en die naar ons verwijzen. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt om over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. AlleĀ auteursrechten (tevens artikel 15 van de Auteurswet) zijn van toepassing op deze website.