Beschermingsbewind

Er zijn diverse redenen te bedenken waarom beschermingsbewind kan worden toegepast. Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen, bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn. Er kan sprake zijn van psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek. Om te voorkomen dat derden misbruik maken van hen, kan de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder neemt, zoveel als mogelijk, financiële beslissingen in overleg met betrokkenen.

Tarieven

Klik hier om naar de tarieven te gaan.

Uitleg bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. Als uw inkomen niet hoog genoeg is om de kosten voor bewindvoering te kunnen betalen, dan kan Esbé Bewindvoering in voorkomend geval bijzondere bijstand voor u aanvragen bij uw gemeente. De gemeente is de instantie die bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden en de kosten moeten dringend en noodzakelijk zijn en niet door andere regelingen worden vergoed.

De voorwaarden om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen zijn:

  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld en u woont of verblijft in Nederland;
  • u heeft aantoonbaar onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
  • de vergoeding van de kosten kan op geen enkele andere manier.