Esbé Bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld als ondersteuning van kwetsbare mensen die door hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet of onvoldoende hun financiële belangen kunnen behartigen of door (dreigende) schulden het overzicht kwijt zijn.

Beschermingsbewind is een financiële beschermende maatregel. Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiën te regelen, kan door de kantonrechter een bewindvoerder worden aangewezen, die het financiële beheer gaat uitvoeren. Een bewindvoerder creëert overzicht in (problematische) financiële situaties en streeft ernaar rust te brengen in het leven van de onder bewind gestelde personen, zodat zij zich kunnen richten op andere doelen in hun leven.

Transparant in uw financiën

Esbé Bewindvoering is een klein professioneel kantoor dat is gespecialiseerd in bewindvoering. Wij werken niet in een bepaalde regio, maar hebben een breed landelijk netwerk waardoor wij vanuit heel Nederland cliënten onder bewind hebben. Ons kantoor voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewind en Mentorschap (Kwaliteitsbureau CBM). Tevens zijn wij volwaardig lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Bewindvoerders.

Aangezien wij een klein kantoor zijn kunnen wij u optimale en persoonlijke aandacht geven. Bij afwezigheid van een van de bewindvoerders wordt uw dossier intern overgedragen, zodat u altijd contact met iemand heeft die op de hoogte is van uw situatie.